Kjøpmannsgata 36/38, Trondheim

En kombinajon av

nybygg og
rehabilitering

En kombinasjon av nybygg og rehabilitering innebærer en realisering av eier Killi-Olsens visjon om et kunsthus for unge og etablerte kunstnere.

Huset er på ca. 3.300 kvm og huser flere visningsrom / gallerier for kunst, kunstverksted, restaurant og kontorlokaler for utleie.

Største eksterne leietaker: Trondheim Kommune Kulturenheten.

Ferdigstilt høsten 2021.

Eiendomstomt

ca 0

Bebygd areal

ca 0

Type

Kombinasjonseiendom

Spørsmål om eiendommen?

Ønsker du å bli leietaker eller har generelle spørsmål knyttet til eiendommen? Kontakt oss i dag for en hyggelig prat!