Hornebergveien 3 og 5

Næringsarealer i form av

kontorer, verksted og lager

Hornebergveien 3 huser næringsarealer i form av kontorer, verksted og lager. Største leietaker er Stavne Arbeid og Kompetanse KF.

Hornebergveien 5 leies ut til Fossegrenda Barnehage.

Eiendomstomt

ca 0

Bebygd areal

ca 0

Type

Næringsarealer

Spørsmål om eiendommen?

Ønsker du å bli leietaker eller har generelle spørsmål knyttet til eiendommen? Kontakt oss i dag for en hyggelig prat!